^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kto odziedziczy nasze zgromadzone środki?

Nieważne, czy wybierzesz OFE, czy ZUS, w przypadku śmierci bliscy odziedziczą twoje oszczędności emerytalne.

Identyczne dziedziczenie z OFE i subkonta ZUS

 

Rozwiejmy wątpliwości: zarówno w OFE, jak i na subkoncie w ZUS nasze oszczędności są dziedziczone na identycznych zasadach.

Jakich? Gdy ubezpieczony nie dożyje wieku emerytalnego, połowę zgromadzonego w OFE kapitału otrzymuje jego małżonek. Nie w formie wypłaty pieniężnej, lecz transferu pieniędzy (składek) na jego konto w OFE. Jeśli małżonek nie ma konta w OFE, zakłada mu je fundusz zmarłego u siebie. I tam przelewa składki.

Druga połowa składek trafia do osób, które wskażemy przy podpisywaniu umowy z OFE. Jeśli zmarły nie wskazał nikogo w umowie, wtedy zgromadzone oszczędności odziedziczą jego spadkobiercy na podstawie testamentu.

W przypadku gdyby zmarły nie miał małżonka, jego składki wypłacane są wskazanym przez niego osobom bądź spadkobiercom gotówką. Jeśli uprawnieni do przejęcia pieniędzy po zmarłym z OFE są małoletni albo są emerytami, też dostają je w gotówce.

Identyczne zasady dziedziczenia są przyjęte w przypadku środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS.

Kto po kim dziedziczy

Jeśli w umowie podpisanej z funduszem nie wskażemy osób, które mają dziedziczyć nasze składki, to trafią one do osób wskazanych w testamencie.

A jeśli nie ma testamentu? Wtedy stosuje się zasady tzw. dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności majątek po zmarłym dziedziczą małżonek i dzieci. W równych częściach, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeśli małżonek umarł wcześniej, całość spadku dziedziczą dzieci, w równych częściach.

Jeśli dziecko spadkodawcy również nie dożyje otwarcia spadku, a ma własne dzieci, to właśnie one otrzymają spadek.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (wnuki, prawnuki). Jeśli więc do spadku po mężu powołana jest żona zmarłego i jego troje dzieci, to udział spadkowy każdego z nich wynosi jedną czwartą. Gdyby dziedziczyła żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby jedną czwartą, a udziały dzieci - po trzy szesnaste spadku.

Jeśli członek OFE nie miał dzieci, to jego składki dziedziczą małżonek oraz rodzice. W takim przypadku udział małżonka to połowa spadku. Każde z rodziców dziedziczy zaś po jednej czwartej spadku. Jeśli nie żyje małżonek spadkodawcy, na rodziców przypada cały spadek - po połowie.

Jak inne pomysły wpłyną na przywilej dziedziczenia?

Wybór pomiędzy OFE a ZUS to nie koniec rządowych propozycji zmian w drugim filarze. Rząd chce również przenieść połowę naszych oszczędności z OFE do ZUS. Jak? Umarzając obligacje skarbowe zgromadzone w funduszach. Te pieniądze nie znikną, tylko również zostaną zapisane na naszych wirtualnych subkontach w ZUS.

Pozostała część naszego kapitału zgromadzonego w OFE będzie stopniowo (10 lat przed naszą emeryturą) trafiać do ZUS. Te pieniądze również będą dopisywane do stworzonych dwa lata temu subkont.

Te zmiany też nie wpłyną na przywilej dziedziczenia, bo środki z OFE będą przenoszone na subkonta w ZUS, gdzie zasady dziedziczenia są identyczne jak w funduszach. f

 

źródło: wyborcza.biz

 

Copyright © 2013. ZUS czy OFE? Wszelkie prawa zastrzeżone.